Kurzübersicht

Latein Typ Geschlecht Flexionsart Form Deutsch
gluma Nomen Femininum A-Deklination Grundform Gerstenspelze
Getreidespreu
gluma Nomen Femininum A-Deklination Nominativ Singular von gluma
gluma Nomen Femininum A-Deklination Vokativ Singular von gluma
gluma Nomen Femininum A-Deklination Ablativ Singular von gluma

Aufstellung aller Formen

Singular

  Latein: Deutsch:
Nominativ gluma
Genitiv glumae
glumai
Dativ glumae
glumai
Akkusativ glumam
Ablativ gluma
glumad
Vokativ gluma
Lokativ glumae

Plural

  Latein: Deutsch:
Nominativ glumae
Genitiv glumarum
glumum
Dativ glumis
glumabus
Akkusativ glumas
Ablativ glumis
glumabus
Vokativ glumae
Lokativ glumis

Singular

  Latein: Deutsch:
Nominativ gluma
Genitiv glumae
glumai
Dativ glumae
glumai
Akkusativ glumam
Ablativ gluma
glumad
Vokativ gluma
Lokativ glumae

Plural

  Latein: Deutsch:
Nominativ glumae
Genitiv glumarum
glumum
Dativ glumis
glumabus
Akkusativ glumas
Ablativ glumis
glumabus
Vokativ glumae
Lokativ glumis