Synonyme bzw. ein anderes Wort für "sanitizedQ":

Bedeutung 1:
Infantile papulöse Akrodermatitis
Gianotti-Crosti-Syndrom