Synonyme bzw. ein anderes Wort für "sanitizedQ":

Bedeutung 1:
Mikrophon
Mikrofon
Mikro
Mic